FÖRSLAG TILL PLANERADE FÖRÄNDRINGAR I SÄTERS KOMMUN

Trafiken på linje 101 utökas. Den lokala trafiken Säter – Gustafs – Borlänge minskas något. Linje 212 delas upp så att turerna som angör Säter får ett nytt linjenummer, 370. De lokala turerna i Borlänge behåller sitt nuvarande linjenummer 212. Trafiken anpassas till skoltiderna i Säter och Enbacka.

I Stora Skedvi delas linje 372 och 373 upp så att i stort sett alla varianter får ett eget linjenummer. Den nya linjen 270 Långshyttan – Borlänge ökar möjligheterna för arbets- och studiependling och fyller en uppgift i den lokala skolskjutsorganisationen för stråket Ansta – Stora Skedvi – Gustafs – Naglarby. I Stora Skedvi finns anslutning med den lokala skolskjutsorganisationen. En ny hållplats, Pingbo på riksväg 69, gör det enklare att resa från Stora Skedvi till Falun. I förslaget föreslås nuvarande linje 371, i folkmun kallat ”stadstrafikslinjen” att dras in och att behovet istället ska täckas upp av att landsbygdstrafiken får annan linjesträckning som också ska lösa resande behovet lokalt i Säter.

Till detta tillkommer också en flextrafikslösning, där gamla linje 371s linjesträckning också kommer finnas bokningsbar. Den nya trafiken utvecklas tillsammans med Säters kommun och kommer att vara anpassad till de start- och sluttider som gäller i kommunens skolor från och med höstterminen 2021.

Så hittar du rätt information
Längre ner på denna webbplats kan du se förslag på hur den nya busstrafiken kan komma att se ut. Börja med att söka fram din busslinje. Du får då se förslag på linjesträckningen och du har också möjlighet att klicka fram förslag på den nya tidtabellen för linjen. Du kan även klicka dig fram direkt på kartan nedan.

Gör din röst hörd!
För att kunna utveckla en så bra busstrafik som möjligt behöver vi veta mer om vad du som bor i området tycker och tänker. Fyll i enkäten senast 10/1.

Här kan du fylla i vår enkät

Linje/Linjer

Om du har andra frågor kring busstrafiken i Dalarna - ring vår kundservice på telefon 0771 - 95 95 95 eller skicka e-post till kundservice@dalatrafik.se