FÖRSLAG TILL PLANERADE FÖRÄNDRINGAR I HEDEMORA KOMMUN

Vi skapar ökade möjligheter att resa med linjerna 101 och 131. I Hedemora möts bussarna på stomlinje 101 Borlänge – Avesta hela dagen, varje hel timme. Genom att låta skolorna i Hedemora börja strax efter klockan 8, kan alla skolturer fungera som anslutning mot Borlänge och Avesta. Dessutom finns anslutning mot Falun med linje 131. På eftermiddagen avgår bussarna oftast strax efter hel timme från Hedemora vilket gör att goda anslutningar finns från stomtrafiken. I högtrafik på morgon och eftermiddag finns dessutom trafik till och från Borlänge varje halv timme. Den nya trafiken utvecklas tillsammans med Hedemora ckommun och kommer att vara anpassad till de start- och sluttider som gäller i kommunens skolor från och med höstterminen 2021.

Så hittar du rätt information
Längre ner på denna webbplats kan du se förslag på hur den nya busstrafiken kan komma att se ut. Börja med att söka fram din busslinje. Du får då se förslag på linjesträckningen och du har också möjlighet att klicka fram förslag på den nya tidtabellen för linjen. Du kan även klicka dig fram direkt på kartan nedan.

Gör din röst hörd!
För att kunna utveckla en så bra busstrafik som möjligt behöver vi veta mer om vad du som bor i området tycker och tänker. Fyll i enkäten senast 10/1.

Här kan du fylla i vår enkät

Linje/Linjer