FÖRSLAG TILL PLANERADE FÖRÄNDRINGAR I BORLÄNGE KOMMUN

Linjesträckningarna blir tydligare. I Ornäsområdet delas de olika linjesträckningarna på linje 210 och 211 upp och får egna linjenummer för att tidtabellerna ska bli lättare att läsa. Den nya trafiken utvecklas tillsammans med Borlänge kommun och kommer att vara anpassad till de start- och sluttider som gäller i kommunens skolor från och med höstterminen 2021. Linjerna mellan Falun-Borlänge undantas ifrån denna enkät. Dessa linjer har ej berörts i projektet att förändra linjerna, och planeras att gå som tidigare.

Så hittar du rätt information
Längre ner på denna webbplats kan du se förslag på hur den nya busstrafiken kan komma att se ut. Börja med att söka fram din busslinje. Du får då se förslag på linjesträckningen och du har också möjlighet att klicka fram förslag på den nya tidtabellen för linjen. Du kan även klicka dig fram direkt på kartan nedan.

Gör din röst hörd!
För att kunna utveckla en så bra busstrafik som möjligt behöver vi veta mer om vad du som bor i området tycker och tänker. Fyll i enkäten senast 10/1.

Här kan du fylla i vår enkät.

Linje/Linjer

Om du har andra frågor kring busstrafiken i Dalarna - ring vår kundservice på telefon 0771 - 95 95 95 eller skicka e-post till kundservice@dalatrafik.se