FÖRSLAG TILL PLANERADE FÖRÄNDRINGAR AVESTA KOMMUN

Den nuvarande linjenumreringen görs om för att skapa tydligare turer för varje busslinje. Tidtabellerna anpassas för att så långt som det går ge möjlighet att byta till och från stråktrafiken på linje 101 Avesta – Borlänge. Utbudet av turer på linje 101 utökas. Den nya trafiken utvecklas tillsammans med Avesta kommun och kommer att vara anpassad till de start- och sluttider som gäller i kommunens skolor från och med höstterminen 2021.

Så hittar du rätt information
Längre ner på denna webbplats kan du se förslag på hur den nya busstrafiken kan komma att se ut. Börja med att söka fram din busslinje. Du får då se förslag på linjesträckningen och du har också möjlighet att klicka fram förslag på den nya tidtabellen för linjen. Du kan även klicka dig fram direkt på kartan nedan.

Gör din röst hörd!
För att kunna utveckla en så bra busstrafik som möjligt behöver vi veta mer om vad du som bor i området tycker och tänker. Fyll i enkäten senast 10/1.

Här kan du fylla i vår enkät.

Linje/Linjer