FÖRÄNDRINGAR I FALUNS LANDSBYGDSTRAFIK

Den 9 december 2018 genomförs förändringar av busstrafiken i Svärdsjö, Linghed, Enviken, Sundborn, Aspeboda, Bjursås, Grycksbo, Vika och Sågmyra. Även stadstrafiken i Falun påverkas. Med hjälp av kartfunktionen nedan kan du se alla linjer, tabeller och hållplatser i den förändrade trafiken. Här kan du söka fram din hållplats och se vilka linjer som trafikerar den efter förändringarna. Lite längre ner kan du klicka fram mer information om hur trafiken kommer att se ut på just din ort.

Dalatrafik har inför förändringarna genomfört resenärsundersökningar i form av enkäter och diskussionsmöten med bussresenärer i de berörda områdena. Under arbetet med trafikförändringarna har vi tagit hänsyn till de önskemål och synpunkter som kommit fram i resenärsundersökningarna.

Linje/Linjer

MER INFORMATION OM FÖRÄNDRINGARNA PER OMRÅDE

Personlig tidtabell

Du kan beställa en egen Personlig tidtabell. Den skickas hem till dig eller till din e-postadress och innehåller bara de linjer och tider du är intresserad av. Klicka här för att läsa mer och för att beställa en Personlig tidtabell.

Du som redan prenumererar på Personlig tidtabell behöver kontrollera att din tabell innehåller rätt linjer. Det kan du göra här eller genom att ringa Dalatrafiks kundservice. Om du vill ändra innehållet i din tidtabell gör du det genom att kontakta vår kundservice via e-post på kundservice@dalatrafik.se.