Trafikförändringar i Falun och Borlänge från och med 14 augusti 2016

Den 14 augusti gör vi förändringar i stadstrafiken i Falun och Borlänge samt i trafiken däremellan. Eftersom kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat behöver vi effektivisera den. Vi ser också fördelar med att bygga samman trafiken mellan Borlänge och Falun med stadstrafiken och därför får de båda städerna nu en mer sammanhängande trafik. Syftet är att så många som möjligt ska få nytta av trafiken och så få som möjligt ska påverkas negativt.

Mindre justeringar i trafiken kan komma att göras över tid. På denna webbplats hittar du alltid aktuell information.

Under tiden fram till den 14 augusti kommer vi att fortsätta att informera om trafikförändringarna på olika sätt. Under länken Viktiga datum nedan finns mer information om när och var.Du kan också se hur höstens trafikförändringar påverkar din resa genom att använda Reseplaneraren på dalatrafik.se. Klicka på länken nedan för att komma dit.

Se hur de förändrade linjerna går

Förändrade linjer från 14 augusti

Påminn mig om trafikändringen